Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE F1

Hạt nhựa HDPE F1

HD F1
Chỉ số MI: 9
Xuất xứ: Quamar

0917 393 619
0908 879 368