Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE HF7000

Hạt nhựa HDPE HF7000

HD HF7000
Chỉ số MI: 1
Xuất xứ: Malaysia

0917 393 619
0908 879 368