Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE 0952

Hạt nhựa HDPE 0952

Mã hạt nhựa: HD 0952
Chỉ số MI: 9
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368