Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE TR144

Hạt nhựa HDPE TR144

HDPE TR144
Chỉ số MI: 15
Xuất xứ: Singapore

0917 393 619
0908 879 368