Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE 6888

Hạt nhựa HDPE 6888

HD 6888
Chỉ số MI: 10
Xuất xứ: Kuwait

0917 393 619
0908 879 368