Sản phẩm

  • LLDPE 1002xbu hàng mỹ

LLDPE 1002xbu hàng mỹ

mi = 2
Xuất xứ: USA
(tương đương LLDPE 218w)

0917 393 619
0908 879 368