Sản phẩm

  • Hạt nhựa LLDPE 218B

Hạt nhựa LLDPE 218B

Mã hạt nhựa: LLD 218B

Chỉ số MI: 1
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368