Sản phẩm

  • Hạt nhựa EVA 7350M

Hạt nhựa EVA 7350M

Hạt nhựa EVA 7350M được sử dụng với mục đích chung cho giày xốp liên kết X, giữa đế, miếng đệm. 
Có tính chịu được môi trường hóa chất, tính đàn hồi tuyệt vời, và tính chất dẻo dai cao.

0917 393 619
0908 879 368