Sản phẩm

  • hạt nhựa M500026

hạt nhựa M500026

Mã hạt nhựa: LLDPE M500026 

Chỉ số MI: 22
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368