Sản phẩm

  • Hạt nhựa LLDPE M200024

Hạt nhựa LLDPE M200024

Mã hạt nhựa: LLDPE M200024

Chỉ số MI: 15
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368