Sản phẩm

  • Hạt nhựa LLDPE 6201XR

Hạt nhựa LLDPE 6201XR

Mã hạt nhựa: LLDPE 6201XR

Chỉ số MI: 3.2
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368