Sản phẩm

  • hạt nhựa LLDPE 218W

hạt nhựa LLDPE 218W

Mã hạt nhựa: LLD 218W

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368