Sản phẩm

  • hạt nhựa LLDPE 118W

hạt nhựa LLDPE 118W

Mã hạt nhựa: LLD 118W

Chỉ số MI: 1
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368