Sản phẩm

  • hạt nhựa LLDPE 1018KA

hạt nhựa LLDPE 1018KA

Mã hạt nhựa: LLD Q1018KA

Chỉ số MI: 12
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368