Sản phẩm

  • Hạt nhựa LDPE 6101XR

Hạt nhựa LDPE 6101XR

Mã hạt nhựa: LLDPE 6101XR

Chỉ số MI: 33
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368