Sản phẩm

  • hạt nhựa LDPE 4024W

hạt nhựa LDPE 4024W

Mã hạt nhựa: LDPE 4024W

Chỉ số MI: 4
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368