Sản phẩm

  • hạt nhựa LDPE 2427H

hạt nhựa LDPE 2427H

Mã hạt nhựa: LDPE 2427H

Chỉ số MI: 2
Xuất xứ: Ả RẬP

0917 393 619
0908 879 368