Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE HMA016

Hạt nhựa HDPE HMA016

Mã hạt nhựa: HD HMA 016

Chỉ số MI: 20
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368