Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE B2555

Hạt nhựa HDPE B2555

HD B2555
(MI= 0.3)

0917 393 619
0908 879 368