Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE 5858J

Hạt nhựa HDPE 5858J

Mã hạt nhựa: HDPE H5818J

Chỉ số MI: 18
Xuất xứ: Thái Lan

0917 393 619
0908 879 368