Sản phẩm

  • Hạt nhựa HDPE 52518

Hạt nhựa HDPE 52518

Mã hạt nhựa: HDPE 52518

Chỉ số MI: 16
Xuất xứ: Iran

0917 393 619
0908 879 368