Sản phẩm

  • Hạt nhựa 260GG

Hạt nhựa 260GG

Mã hạt nhựa: LDPE 260GG

Chỉ số MI: 5
Xuất xứ: THAI LAN

0917 393 619
0908 879 368