Sản phẩm

  • Hạt nhựa 2427K

Hạt nhựa 2427K

Mã hạt nhựa: LDPE 2427K Ả RẬP

Chỉ số MI: 4
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368