Sản phẩm

  • Hạt nhựa 2426K

Hạt nhựa 2426K

Mã hạt nhựa: LDPE 2426K THÁI LAN

Chỉ số MI: 4
Xuất xứ: Thái Lan

0917 393 619
0908 879 368