Sản phẩm

  • Hạt nhựa 2426H

Hạt nhựa 2426H

Mã hạt nhựa: LD 2426H THÁI LAN

Chỉ số MI: 4
Xuất xứ: Thái Lan

0917 393 619
0908 879 368