Sản phẩm

  • Hạt nhựa 1018H

Hạt nhựa 1018H

Mã hạt nhựa: LLD Q1018H

Chỉ số MI: 12
Xuất xứ: Ả Rập

0917 393 619
0908 879 368